Privatumo politika | Dazai24.eu

Privatumo politika

Bendrosios Pirkimo Taisyklės

Dazai24.eu Bendrosios pirkimo taisyklės

UAB Dažų prekyba

Ateities pl. 4B, Kaunas LT-52322

Įmonės kodas 135853774,

PVM mokėtojo kodas LT358537716

Tel. +37068779737 , el. paštas info@dazai24.eu

1 BENDROSIOS NUOSTATOS.


1.1 Šios UAB „Dažų prekyba“ (toliau tekste „Pardavėjas“) prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau tekste „Taisyklės“), prekes perkančiam asmeniui (toliau tekste  „Pirkėjas“) priėmus (susipažinus su Taisyklėmis bei paspaudus mygtuką „Tęsti užsakymą“), yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, prekių – paslaugų pirkimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos.

1.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktais nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus ar taisymus Pirkėjas informuojamas prekių pirkimo metu ir privalės iš naujo priimti naujausią Taisyklių versiją.
1.3 Internetinė parduotuvė „dazai24.eu“ prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4 Pirkti „dazai24.eu“ elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas;
1.4.2 nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jei turi tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis pajamomis;

1.4.3 juridiniai asmenys;

1.4.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5 Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „dazai24.eu“ internetinėje parduotuvėje.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.

2.1 Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1 užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2 nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3.    PIRKĖJO TEISĖS.

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „dazai24.eu“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas (ši Taisyklių nuostata taikoma Pirkėjams, kurie teisės aktų numatyta tvarka apibrėžiami, kaip vartotojai) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „dazai24.eu“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį ir pageidaujamą grąžinti prekę, Pirkėjas gali naudoti prie taisyklių pridedamą sutarties atsisakymo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) dienų nuo prekės pristatymo dienos (jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę prekę). Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties netaikoma:

3.2.1 sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.2.2 sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.2.3 sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

3.2.4 sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
3.3. Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Grąžinama prekė (prekės) turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi.

3.4 Tuo atveju, kai Pirkėjas „dazai24.eu“ internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikrų prekių atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

3.5 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

3.6 Pirkėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Taisyklių 3.2 punkto pagrindu dienos turi išsiųsti arba perduoti prekę (prekes) Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

3.7 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pirkėjas atsako už prekės (prekių) vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.


4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3 Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

5.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

5.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

6. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.


6.1 El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2 Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
6.3 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
6.4 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.4.1 atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

6.4.2 Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

6.4.3 Apmokėjimas kurjeriui C.O.D. Jūsų patogumui siūlome atsiskaityti už prekes kaip esate įpratę įprastoje parduotuvėje – grynaisiais pinigais arba kortele. Pasirinkę šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite ne užsakymo metu, o “Venipak” kurjeriui pristačius prekes. Pristatymo laukelyje būtina pasirinkti APMOKĖJIMAS KURJERIUI BANKO KORTELE (C.O.D. PASLAUGA).

6.4.4 Apmokėjimas vietoje (Dažai24 parduotuvėje Kaune). Apmokėjimas grynais arba kortele ofise atsiimant prekes. Svarbu: atvykite tik tuomet, kai gausite iš mūsų patvirtinimą apie paruoštą užsakymą. Už prekes atsiskaityti galite Kaune (Ateities pl. 4B)

6.5 Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS.

7.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3 Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.4 Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6.Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

8. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS.

8.1 Visi elektroninėje parduotuvėje „dazai24.eu“ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2 Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

8.3 Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

 

9 PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ.

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3 Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5 Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6 Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. RINKODARA IR INFORMACIJA.

10.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

11.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Call Now Button